آدرس جدیدسامانه سناد


باسمه تعالی از آنجایی که در نگارش 9.8 در دریافت و ثبت اطلاعات موجود در سامانه سناد و تغییراتی که در برخی از فیلدها به صورت دستی توسط همکاران ایجاد شده ، بخشی از اطلاعات قادر به پردازش نهایی نبوده  و سیستم مدارس توصیفی را با مشکلاتی از قبیل حذف برخی از اطلاعات و هم چنین تصاویر دانش آموزان پایه های هشتم و نهم مواجه خواهد نمود لذا از آن دسته از همکارانی که تاکنون نگارش 9.8 را دریافت نکرده و هم چنین اقدام به دریافت اطلاعات دانش آموزان از طریق س
باسمه تعالی برای بروزرسانی اطلاعات دانش آموزان از سناد به سامانه همگام مدارس کشور ، مدیران محترم مدارسی که اطلاعات دانش آموزان آنها در سامانه همگام بصورت ناقص وارد شده و قادر به مشاهده اطلاعات دانش آموزان مدرسه خود بصورت کامل نمی باشند، جهت بروز رسانی و تکمیل اطلاعات بایستی از روش زیر استفاده نمایند:پس از ورود نام کاربری و رمزعبور مدرسه در سامانه همگام، در داشبورد اصلی برروی ماژول «سرویس های سناد» کلیک نمایند.پس از آن، برروی ماژ
باسمه تعالی همکار محترم : سرکار خانم رفیعی بدین وسیله بنا به درخواست شما ، آدرس جدید سامانه ثبت نام دانش آموزان ( سناد ) جهت اسنفاده تمامی همکاران در مقاطع مختلف به شرح ذیل اعلام می دارد .پیش دبستانی : http://p.snd.medu.ir دوره ابتدایی ( دوره اول و دوم ) : http://schsnd.medu.irدوره اول دبیرستان ( راهنمایی ): http://m1.sanaad.ir و http://m1.snd.medu.irدوره دوم دبیرستان ( متوسطه ) : http://m2.snd.medu.irو سامانه ثبت سفارش دوره ای تک جلدی کتاب های درسی و بسته آموزشی ویژه معلمان و دانش آموزان htt
باسمه تعالیبرای دریافت نگارش 10 دوره راهنمایی می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نماییدنکته : قبل از دریافت نگارش ذخیره و بعد از دریافت آن حتما بروزآوری پایگاه را انجام دهید.تغییرات موجود در این نگارش : در برخی از مدارس مشاهده شده که پس از دریافت سرویس ها از سناد در قسمت چاپ لیست کلاس ها در هر پایه فقط دروس مربوط به یکی از کلاس ها نمایش داده می شوند . برای رفع این مشکل فقط کافیست تا این مدارس با نگار
باسمه تعالیبرای دریافت نگارش 18 سیستم دانا دوره متوسطه دوم و نگارش 9.8 مراکز پیش دانشگاهی و 5.8 مراکز راهنمایی آموزش از راه دور می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نماییدنکته : قبل از دریافت نگارش ، از برنامه ذخیره گرفته و بعد از دریافت نگارش حتما بروزآوری پایگاه را انجام داده و تغییرات مربوط به نصب هر نگارش را مطالعه فرمایید.آخرین تغییرات موجود در نگارش18 آخرین تغییرات در گزارش کنترل دانش آموزان تکرار
برای اینکار تنها کافی است آدرس ذیل را البته با جایگزینی URL مربوطه خودتان در ابتدا آدرس را در نوار آدرس مرورگر خود کپی کنید :http://URLTOYOURSITE/_layouts/15/1033/styles/Themable/corev15.css سپس با استفاده از SharepointDesigner آنرا باز کرده و Css های آن را مشاهده کنید.
 آموزش ثبت وب سایت در جست وجو گر گوگل
مپبرای پثبت آدرس درمرورگر گوگل مپ
بهتر می باشد یک اکانت جیمیل دارا باشید و در آن
ورود کرده باشید سپس وارد گوگل مپ به این
آدرس واردشویداگر دفتر اداره، پارک و درمجموع جایی را
سراغ داریدد که مایلید نام آن را به map‌های
اینترنتی گوگل (Google Map) و طبیعتاً به تمام نقشه‌های
GPSها اضافه کنید، این نوشته را بخوانید.یکی از موردهای کاربرد این ک
 یادگیری ثبت سایت در مرورگر گوگل
مپبرای پثبت آدرس درجست وجو گر گوگل مپ
بهتر است یک اکانت جیمیل دارا باشید و در آن
ورود کرده باشید سپس وارد گوگل مپ به این
آدرس واردشویداگر مؤسسه دانشگاه، پارک و خلاصه مکانی را
می‌شناسید که مایلید نام آن را به نقشه‌های
آن لاین گوگل (Google Map) و کلا به کلیه نقشه‌های
GPSها بیافزایید، این مقاله را دنبال
کنید.یکی از موردهای استفاده ا®
 یادگیری نصب وب سایت در مرورگر گوگل
مپبرای نصب آدرس درجست وجو گر گوگل مپ
بهتر می باشد یک اکانت جیمیل دارا باشید و در آن
ورود کرده باشید بعد درون گوگل مپ به این
آدرس واردشویداگر دفتر دانشگاه، پارک و خلاصه جایی را
می‌شناسید که مایلید اسم آن را به نقشه‌های
اینترنتی گوگل (Google Map) و طبیعتاً به تمام نقشه‌های
GPSها بیافزایید، این نوشته را دنبال
کنید.یکی از موار
 یادگیری نصب سایت در مرورگر گوگل
مپبرای پثبت آدرس درجست وجو گر گوگل مپ
خوبتر است یک اکانت جیمیل داشته باشید و در اکانت جیمیل
ورود کرده باشید سپس وارد گوگل مپ به این
آدرس واردشویداگر دفتر دانشگاه، پارک و درمجموع مکانی را
سراغ داریدد که دوست دارید نام آن را به نقشه‌های
اینترنتی گوگل (Google Map) و کلا به کلیه نقشه‌های
GPSها بیافزایید، این مطلب را دنبال
کنید.ازجمله از موا
                                                     آدرس نمایشگاه : لار - شهر قدیم  - گالری کاشی حافظ                                        09171838697  ----07152347885   ----09177814890                                                            ارزان ترین کاشی و سرامیک ها را از ما بخواهید
باسمه تعالیبرای دریافت نگارش 10.1 دوره راهنمایی می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نماییدنکته : قبل از دریافت نگارش ذخیره و بعد از دریافت آن حتما بروزآوری پایگاه را انجام دهید.تغییرات موجود در این نگارش :- رفع برخی از اشکالات گزارش شدههمکاران محترم برای رفع برخی از نواقص موجود می طلبد که یک بار دیگر بعد از دریافت و نصب نگارش جدید ، از سامانه سناد اطلاعات مدرسه خویش را دریافت دارند  
باسمه تعالیبرای دریافت نگارش9.9 دوره ابتدایی می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نماییدنکته : قبل از دریافت نگارش ذخیره و بعد از دریافت آن حتما بروزآوری پایگاه را انجام دهید. آخرین تغییرات موجود در نگارش 9.9· آخرین تغییرات در عملیات دریافت مشخصات فردی و ثبت نام دانش آموزان از سناد· آخرین جداول دروس و سرفصل ها و اهداف 
 آموزش ثبت وب سایت در جست وجو گر گوگل
مپبرای پثبت محل مورد نظرتان درمرورگر گوگل مپ
بهتر است یک اکانت جیمیل داشته باشید و در آن
ورود کرده باشید بعد درون گوگل مپ به این
آدرس واردشویداگر دفتر اداره، پارک و درمجموع جایی را
سراغ داریدد که دوست دارید نام آن را به map‌های
آن لاین گوگل (Google Map) و کلا به تمام نقشه‌های
GPSها بیافزایید، این نوشته را دنبال
کنید.یکی از موارد استفاده این کا
 یادگیری ثبت وب سایت در مرورگر گوگل
مپبرای نصب محل مورد نظرتان درمرورگر گوگل مپ
خوبتر می باشد یک اکانت جیمیل دارا باشید و در آن
لاگین باشید سپس وارد google map به این
آدرس واردشویداگر مؤسسه دانشگاه، پارک و درمجموع جایی را
سراغ داریدد که دوست دارید نام آن را به map‌های
آن لاین گوگل (Google Map) و کلا به کلیه نقشه‌های
GPSها بیافزایید، این نوشته را دنبال
کنید.ازجمله از موردهای
باسمه تعالیبرای دریافت نگارش10.0 دوره ابتدایی می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نماییدنکته : قبل از دریافت نگارش ذخیره و بعد از دریافت آن حتما بروزآوری پایگاه را انجام دهید. آخرین تغییرات موجود در نگارش 10.0آخرین تغییرات در عملیات دریافت مشخصات فردی و ثبت نام دانش آموزان از سنادآخرین جداول دروس و سرفصل ها و اهداف
باسمه تعالیبرای دریافت نگارش 18.1 سیستم دانا دوره متوسطه دوم و نگارش 9.9 مراکز پیش دانشگاهی و 5.9 مراکز راهنمایی آموزش از راه دور می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نماییدنکته : قبل از دریافت نگارش ، از برنامه ذخیره گرفته و بعد از دریافت نگارش حتما بروزآوری پایگاه را انجام داده و تغییرات مربوط به نصب هر نگارش را مطالعه فرمایید.آخرین تغییرات موجود در نگارش18.1 رفع مشکل ایجاد شده در مدارس بزرگسال در
 یادگیری نصب وب سایت در مرورگر گوگل
مپبرای پثبت محل مورد نظرتان درمرورگر گوگل مپ
خوبتر می باشد یک اکانت جیمیل دارا باشید و در آن
ورود کرده باشید سپس وارد گوگل مپ به این
آدرس واردشویداگر مؤسسه دانشگاه، پارک و خلاصه جایی را
سراغ داریدد که دوست دارید اسم آن را به نقشه‌های
اینترنتی گوگل (Google Map) و کلا به کلیه نقشه‌های
GPSها بیافزایید، این نوشته را دنبال
کنید.ازجمله از م
 یادگیری نصب وب سایت در جست وجو گر گوگل
مپبرای پثبت محل مورد نظرتان درمرورگر گوگل مپ
خوبتر است یک اکانت جیمیل دارا باشید و در اکانت جیمیل
لاگین باشید سپس وارد google map به این
آدرس واردشویداگر مؤسسه اداره، پارک و درمجموع مکانی را
سراغ داریدد که دوست دارید اسم آن را به نقشه‌های
اینترنتی گوگل (Google Map) و طبیعتاً به تمام نقشه‌های
GPSها بیافزایید، این مقاله را بخوانید.از
پرداخت به وسیله بیت کوین، آسانتر از خرید توسط کردیت کارت یا دبیت کارت است و می تواند بدون استفاده از یک حساب تجاری دریافت شود. پرداخت ها از طریق یک برنامه کاربردی کیف پول، چه روی کامپیوتر و چه روی گوشی تلفن هوشمند شما با وارد کردن آدرس گیرنده، مقدار وجه پرداختی و فشردن دکمه ارسال، انجام می شود. بسیاری از کیف پول ها می توانند با اسکن کردن یک کد QR و یا با استفاده از تکنولوژی NFC و تماس دادن دو گوشی تلفن با هم، آدرس گیرنده را آسانتر وارد نمایند.
باسمه تعالیبرای دریافت نگارش 17.5 سیستم دانا دوره متوسطه دوم و نگارش 9.2 مراکز پیش دانشگاهی و 5.3 مراکز راهنمایی آموزش از راه دور می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نماییدنکته : قبل از دریافت نگارش ، از برنامه ذخیره گرفته و بعد از دریافت نگارش حتما بروزآوری پایگاه را انجام داده و تغییرات مربوط به نصب هر نگارش را مطالعه فرمایید.آخرین تغییرات موجود در نگارش 17.5 رفع اشکال دریافت اطلاعات از سناد در مدارس آم
باسمه تعالیبرای دریافت نگارش 18.2 سیستم دانا دوره متوسطه دوم و نگارش 10 مراکز پیش دانشگاهی و 6 مراکز راهنمایی آموزش از راه دور می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نماییدنکته : قبل از دریافت نگارش ، از برنامه ذخیره گرفته و بعد از دریافت نگارش حتما بروزآوری پایگاه را انجام داده و تغییرات مربوط به نصب هر نگارش را مطالعه فرمایید.آخرین تغییرات موجود در نگارش 18.2 · آخرین تغییرات در بخش دریافت سوابق از سیس
دانلود آهنگ جدید منصور به نام دلشوره هادانلود آهنگ جدید منصور به نام دلشوره هادانلود آهنگ جدید منصور دلشوره هاDownload New Music By Mansour Called Delshoreha  تک ترانه ، آدرس جدید تک ترانه ، دانلود آهنگ جدید ، دانلود موزیک ویدیو , تک آهنگ , دانلود فول آلبوم ، دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم , TAKTARANEH. آدرس جدید تک ترانه ، آدرس جدید تک ترانه سایت tak taraneh دانلود آدرس جدید taktaraneh || تک ترانه ، آدرس جدید تک ترانه ، دانلود آهنگ جدید ، دانلود موزیک ویدیو , تک آهنگ , دان
دانلود آهنگ جدید آرش ای پی به نام فیریکیدانلود آهنگ جدید آرش ای پی به نام فیریکیدانلود آهنگ جدید آرش ای پی فیریکیDownload New Music By Arash Ap Called Freaki تک ترانه ، آدرس جدید تک ترانه ، دانلود آهنگ جدید ، دانلود موزیک ویدیو , تک آهنگ , دانلود فول آلبوم ، دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم , TAKTARANEH. آدرس جدید تک ترانه ، آدرس جدید تک ترانه سایت tak taraneh دانلود آدرس جدید taktaraneh || تک ترانه ، آدرس جدید تک ترانه ، دانلود آهنگ جدید ، دانلود موزیک ویدیو , تک آهنگ , دانلود
دانلود آهنگ جدید صفا به نام فاصلهدانلود آهنگ جدید صفا به نام فاصلهدانلود آهنگ جدید صفا فاصلهDownload New Music By Safa Called Fasele تک ترانه، آدرس جدید تک ترانه، دانلود آهنگ جدید، دانلود موزیک ویدیو , تکآهنگ , دانلود فول آلبوم ، دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم , TAKTARANEH. آدرس جدید تک ترانه، آدرس جدید تک ترانه سایت tak taranehدانلود آدرس جدید taktaraneh || تک ترانه ، آدرس جدید تک ترانه ، دانلود آهنگ جدید ، دانلود موزیک ویدیو , تک آهنگ , دانلود فول آلبوم ، دانلود فیلم و
دانلود آهنگ جدید شادمهر عقیلی به نام داداشیدانلود آهنگ جدید شادمهر عقیلی به نام داداشیدانلود آهنگ جدید شادمهر عقیلی داداشیDownload New Music By Shadmehr Aghili Called Dadashi  تک ترانه ، آدرس جدید تک ترانه ، دانلود آهنگ جدید ، دانلود موزیک ویدیو , تک آهنگ , دانلود فول آلبوم ، دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم , TAKTARANEH. آدرس جدید تک ترانه ، آدرس جدید تک ترانه سایت tak taraneh دانلود آدرس جدید taktaraneh || تک ترانه ، آدرس جدید تک ترانه ، دانلود آهنگ جدید ، دانلود موزیک وید
دانلود آهنگ جدید داریوش به نام حس تودانلود آهنگ جدید داریوش به نام حس تودانلود آهنگ جدید داریوش حس توDownload New Music By Dariush Called Hese To دانلود آهنگ جدید داریوش به نام حس تو تک ترانه، آدرس جدید تک ترانه، دانلود آهنگ جدید، دانلود موزیک ویدیو , تکآهنگ , دانلود فول آلبوم ، دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم , TAKTARANEH. آدرس جدید تک ترانه، آدرس جدید تک ترانه سایت tak taranehدانلود آدرس جدید taktaraneh || تک ترانه ، آدرس جدید تک ترانه ، دانلود آهنگ جدید ، دانلود موزی
دانلود آهنگ جدید مسیح و آرش AP به نام هنوز همونمدانلود آهنگ جدید مسیح و آرش AP به نام هنوز همونمدانلود آهنگ جدید مسیح و آرش AP هنوز همونمDownload New Music By Masih And Arash AP Called Hanooz Hamoonam  تک ترانه ، آدرس جدید تک ترانه ، دانلود آهنگ جدید ، دانلود موزیک ویدیو , تک آهنگ , دانلود فول آلبوم ، دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم , TAKTARANEH. آدرس جدید تک ترانه ، آدرس جدید تک ترانه سایت tak taraneh دانلود آدرس جدید taktaraneh || تک ترانه ، آدرس جدید تک ترانه ، دانلود آهنگ جدید ، دا
دانلود آهنگ جدید آرمین نصرتی به نام جووندانلود آهنگ جدید آرمین نصرتی به نام جووندانلود آهنگ جدید آرمین نصرتی جوونDownload New Music By Armin Nosrati Called Jooon تک ترانه، آدرس جدید تک ترانه، دانلود آهنگ جدید، دانلود موزیک ویدیو , تکآهنگ , دانلود فول آلبوم ، دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم , TAKTARANEH. آدرس جدید تک ترانه، آدرس جدید تک ترانه سایت tak taranehدانلود آدرس جدید taktaraneh || تک ترانه ، آدرس جدید تک ترانه ، دانلود آهنگ جدید ، دانلود موزیک ویدیو , تک آهنگ , دانلو
دانلود آهنگ جدید علیرضا طلیسچی به نام بگو نهدانلود آهنگ جدید علیرضا طلیسچی به نام بگو نهدانلود آهنگ جدید علیرضا طلیسچی بگو نهDownload New Music By Alireza Talischi Called Begoo Na  تک ترانه، آدرس جدید تک ترانه، دانلود آهنگ جدید، دانلود موزیک ویدیو , تکآهنگ , دانلود فول آلبوم ، دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم , TAKTARANEH. آدرس جدید تک ترانه، آدرس جدید تک ترانه سایت tak taranehدانلود آدرس جدید taktaraneh || تک ترانه ، آدرس جدید تک ترانه ، دانلود آهنگ جدید ، دانلود موزیک وید
دانلود آهنگ جدید ایرج به نام هم نفسدانلود آهنگ جدید ایرج به نام هم نفسدانلود آهنگ جدید ایرج هم نفسDownload New Music By Iraj Called Hamnafas دانلود آهنگ جدید ایرج به نام هم نفس تک ترانه، آدرس جدید تک ترانه، دانلود آهنگ جدید، دانلود موزیک ویدیو , تکآهنگ , دانلود فول آلبوم ، دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم , TAKTARANEH. آدرس جدید تک ترانه، آدرس جدید تک ترانه سایت tak taranehدانلود آدرس جدید taktaraneh || تک ترانه ، آدرس جدید تک ترانه ، دانلود آهنگ جدید ، دانلود موزیک وید
دانلود آهنگ جدید پازل بند به نام خدا به همراتدانلود آهنگ جدید پازل بند به نام خدا به همراتدانلود آهنگ جدید پازل بند خدا به همراتDownload New Music By Puzzle Band Called Khoda Be Hamrat  تک ترانه، آدرس جدید تک ترانه، دانلود آهنگ جدید، دانلود موزیک ویدیو , تکآهنگ , دانلود فول آلبوم ، دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم , TAKTARANEH. آدرس جدید تک ترانه، آدرس جدید تک ترانه سایت tak taranehدانلود آدرس جدید taktaraneh || تک ترانه ، آدرس جدید تک ترانه ، دانلود آهنگ جدید ، دانلود موزیک و
دانلود آهنگ جدید علیشمس و مهدی جهانی به نام دلخوردانلود آهنگ جدید علیشمس و مهدی جهانی به نام دلخوردانلود آهنگ جدید علیشمس و مهدی جهانی دلخورDownload New Music By Alishmas & Mehdi Jahani Called Delkhor  تک ترانه ، آدرس جدید تک ترانه ، دانلود آهنگ جدید ، دانلود موزیک ویدیو , تک آهنگ , دانلود فول آلبوم ، دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم , TAKTARANEH. آدرس جدید تک ترانه ، آدرس جدید تک ترانه سایت tak taraneh دانلود آدرس جدید taktaraneh || تک ترانه ، آدرس جدید تک ترانه ، دانلود آهنگ
دانلود آهنگ جدید مستطیل به نام تنهاییدانلود آهنگ جدید مستطیل به نام تنهاییدانلود آهنگ جدید مستطیل تنهاییDownload New Music By Mostatill Called Tanhayi دانلود آهنگ جدید مستطیل به نام تنهایی تک ترانه، آدرس جدید تک ترانه، دانلود آهنگ جدید، دانلود موزیک ویدیو , تکآهنگ , دانلود فول آلبوم ، دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم , TAKTARANEH. آدرس جدید تک ترانه، آدرس جدید تک ترانه سایت tak taranehدانلود آدرس جدید taktaraneh || تک ترانه ، آدرس جدید تک ترانه ، دانلود آهنگ جدید ، دان
دانلود آهنگ جدید ندیم به نام چشمای مندانلود آهنگ جدید ندیم به نام چشمای مندانلود آهنگ جدید ندیم چشمای منDownload New Music By Nadim Called Cheshmaye Man دانلود آهنگ جدید ندیم به نام چشمای من تک ترانه، آدرس جدید تک ترانه، دانلود آهنگ جدید، دانلود موزیک ویدیو , تکآهنگ , دانلود فول آلبوم ، دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم , TAKTARANEH. آدرس جدید تک ترانه، آدرس جدید تک ترانه سایت tak taranehدانلود آدرس جدید taktaraneh || تک ترانه ، آدرس جدید تک ترانه ، دانلود آهنگ جدید ، دانل
دانلود آهنگ جدید افشین آذری به نام خاطرهدانلود آهنگ جدید افشین آذری به نام خاطرهدانلود آهنگ جدید افشین آذری خاطرهDownload New Music By Afshin Azari Called Khatere  تک ترانه، آدرس جدید تک ترانه، دانلود آهنگ جدید، دانلود موزیک ویدیو , تکآهنگ , دانلود فول آلبوم ، دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم , TAKTARANEH. آدرس جدید تک ترانه، آدرس جدید تک ترانه سایت tak taranehدانلود آدرس جدید taktaraneh || تک ترانه ، آدرس جدید تک ترانه ، دانلود آهنگ جدید ، دانلود موزیک ویدیو , تک آهنگ , دا
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها